CESI Logo

Arhiva projekata

 • MLADE ŽENE MIJENJAJU SVIJET!

  Projekt se provodi s ciljem osnaživanja mladih žena za aktivno sudjelovanje u društvenom i političkom životu. Mlade žene u dobi od 16-29 godina (studentice, članice političkih stranaka, savjeta mladih, nevladinih udruga) biti će educirane i osnažene za aktivnije sudjelovanje u životu lokalne (...)

  Pročitajte više

 • GenderStrat4EQuality

  Projekt GenderStrat 4 Equality provodi se u okviru programa Erasmus +, strateška partnerstva. Projekt se provodi dvije godine u Austriji, Hrvatskoj, Litvi i Islandu. Strateško partnerstvo ima cilj harmonizirati, implementirati i diseminirati europske smjernice za kvalitetno provođenje (...)

  Pročitajte više

 • Novo vrijeme, novi mediji: medijska pismenost mladih u 21. stoljeću

  Cilj projekta je omogućiti mladima stjecanje medijskih znanja i vještina koji pridonose razvoju ljudskih prava i aktivnog građanstva.

  Pročitajte više

 • WONET - Ženska mreža za europsku budućnost

  "Ženska mreža za europsku budućnost" projekt je u kojem smo tijekom 2015. i 2016. sudjelovale kao partnerice zajedno s još deset drugih organizacija i institucija. Projekt je provođen u okviru Europe za građane - Umrežavanje gradova, a glavni mu je cilj bio osnažiti žene za političku (...)

  Pročitajte više

 • Građani i građanke imaju moć

  Opći cilj projekta "Građani i građanke imaju moć" je razviti održive i particpativne demokratske mehanizme te unaprijediti participaciju građana/ki i organizacija civilnog društva u donošenju odluka na lokalnom i regionalnom nivou. Kroz projekt će se organizirati trening za jačanje (...)

  Pročitajte više

 • Kampanja protiv trgovanja ženama i djevojkama

  Kampanju Dvije djevojčice provodi 13 europskih zemalja kojima je cilj osvijestiti mlade i djecu o problemu trgovanja ljudima te ih upozoriti na potencijalno opasne situacije i kako ih prepoznati. U Republici Hrvatskoj kampanju provodi CESI u suradnji s Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva (...)

  Pročitajte više

 • EUROPSKE MOGUĆNOSTI ZA RURALNE ŽENE

  Projekt  "Europske mogućnosti za ruralne žene"  provode CESI, K zona, Radio  Kaj i Udruga žena HERA u Zagrebačkoj, Krapinsko-zagorskoj i  Koprivničko –  križevačkoj  županiji.  Cilj projekta je informirati žene iz ruralnih područja o mogućnostima koje donosi članstvo u Europskoj Uniji te osvijestiti njihov doprinos EU. Projekt će trajati 15 mjeseci , a uključuje i edukaciju žena o mogućnostima financiranja projekata iz EU fondova te upoznavanje građana i građanki s utjecajem  članstva u EU na njihov svakodnevni život.

  Pročitajte više

 • STVARANJE INOVATIVNIH MOGUĆNOSTI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH VISOKOOBRAZOVANIH ŽENA S PODRUČJA GRADA ZAGREBA

  CESI kao partnerska organizacija u suradnji s Gradom Zagrebom - Uredom za programe i projekte Europske unije (kao nositelj projekta), Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - Područni ured Zagreb , Razvojnom agencijom Zagreb – TPZ d.o.o.

  Pročitajte više

 • Prevencija nasilja u vezama mladih

  Cilj projekta je prevencija nasilja u partnerskim vezama mladih te razvijanje svijesti o potrebi uklanjanja rodnih stereotipa i ostalih uzroka rodno uvjetovanog nasilja i poticanje provođenja učinkovitih programa koji se bave sprječavanjem nasilja u vezama mladih.

  Pročitajte više

 • Ravnopravne! Sudjelovanje žena u odlučivanju na lokalnoj razini

  U svibnju 2013. godine predstoje nam lokalni izbori koji su posebice zanimljivi stoga što će se po prvi puta primjenjivati sankcije za one stranke koje ne poštuju kvotu o najmanje 40% podzastupljenog spola na izbornim listama koja proizlazi iz Zakona o ravnopravnosti spolova.

  Pročitajte više

 • Zoomirajmo ravnopravnost

  Rodni stereotipi su osnova nejednakog postupanja prema ženama i muškarcima te jedna od glavnih zapreka ostvarenju jednakih mogućnosti. Kao što je pokazalo i istraživanje Muškarci i rodna ravnopravnost , koje je kao dio međunarodnog istraživanja proveo CESI, većina muškaraca podržava rodnu (...)

  Pročitajte više

 • Muškarci i politika rodne ravnopravnosti

  Projekt "Muškarci i politika rodne ravnopravnosti" koordiniraju Instituto Promundo iz Brazila i International Center for Research on Women iz SAD-a, a u njemu sudjeluje desetak zemalja. Projekt obuhvaća tri komponente a to su analiza politika vezanih uz maskulinitete, primjena upitnika o (...)

  Pročitajte više

 • Prevencija nasilja u adolescentskim vezama

  Međunarodni projekt u okviru programa DAPHNE III "Podizanjem svijesti o rodnoj ravnopravnosti protiv nasilja u partnerskim odnosima" . Svrha projekta je pridonijeti primarnoj prevenciji nasilja u partnerskim odnosima kroz intervencije u školama.

  Pročitajte više

 • Što žene žele? Ženski glasovi u parlamentarnim izborima 2011. godine

  Projekt se provodi u partnerstvu sa B.a.B.e. (Budi aktivna. Budi emancipiran), Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN, DOMINE – feministička organizacija za promicanje ženskih prava i razvoj civilnog društva, Centar za građanske inicijative Poreč - CGI.

  Pročitajte više

 • Jednake mogućnosti za žene i djevojke s oštećenjem vida

  Prema Izvješću o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj živi 529 103 osoba s invaliditetom od čega 316 557 muškaraca (59,8%) i 212 546 žena (40,2%) te na taj način osobe s invaliditetom čine oko 11,9% ukupnog stanovništva RH. Žene s invaliditetom višestruko su diskriminirane te (...)

  Pročitajte više

<< < 1 2 3 > >>