CESI Logo

Analiza Zakona o ravnopravnosti spolova

Analiza je nastajala u periodu koji je veoma osjetljiv za hrvatski pravni okvir zaštite jednakosti spolova, kako zbog odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske kojom je ukinut Zakon o ravnopravnosti spolova (Odluka U-I / 2696 / 2003), tako i zbog pregovora koje će Republika Hrvatska voditi s Europskom Unijom u Poglavlju 19. - Socijalna politika i zapošljavanje - Pregovora o pristupanju  Republike Hrvatske Europskoj uniji. U svjetlu navedenog, analiza je prvenstveno usmjerena prema hrvatskim zakonodavnim tijelima. Jedan od njenih glavnih ciljeva je bio pomoći hrvatskim zakonodavnim tijelima ukazujući na one dijelove hrvatskog pravnog okvira zaštite jednakosti spolova koji su problematični, kako sa stajališta učinkovite primjene hrvatskih propisa tako i sa stajališta usklađenosti s uvjetima koji za Republiku Hrvatsku na tom području proizlaze iz pravne stečevine Europske unije.

Preporuke iz ovog teksta smo koristile kao prijedloge za izmjene i dopune Zakona o ravnopravnosti spolova.

Publikacija se može preuzeti u .pdf formatu ili nabaviti u CESI u tiskanom formatu.

Analiza Zakona o ravnopravnosti spolova