CESI Logo

Analiza politika jednakih mogućnosti na tržištu rada

U sklopu projekta "Stvaranje novih mogućnosti za uključenje na tržište rada" napravljena je analiza provedbe mjera iz Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova i Nacionalnog akcijskog plana zapošljavanja za 2008. godinu.

Cilj je bio analizirati provedbu mjera i omogućiti preporuke za buduće politike i planove jednakih mogućnosti u području rada i zapošljavanja, a u skladu sa smjernicama Europske strategije zapošljavanja.

Analizu je provela suradnica Vesna Kesić.

Analiza politika jednakih mogućnosti na tržištu rada