CESI Logo

Analiza Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu

CESI ima potrebu ukazati na neke aspekte Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu (dalje Nacrt) koje smatra zabrinjavajućima u kontekstu stvaranja socijalno pravednog društva u kojemu svi uživaju jednaka prava i jednake mogućnosti. Naime, Nacrt je koncipiran tako da prije svega ide na ruku poslodavcima, omogućujući im maksimalnu fleksibilnost, a pritom smanjujući indeks zaštite radnika i radnica, te stvarajući socijalne nesigurnosti na tržištu rada, što je nedopustivo. 

Analiza Nacrta prijedloga iskaza o procjeni učinaka Nacrta prijedloga Zakona o radu