CESI Logo

Aktualni projekti

 • Ujedinjeni glasovi za seksualna i reproduktivna prava i zdravlje

  Cilj projekta "Ujedinjeni glasovi" je zaštita i promicanje seksualnih i reproduktivnih prava. 

  Pročitajte više

 • Lokalne priče: put prema ljudskim pravima

  Projekt "Lokalne priče: put prema ljudskim pravima" ("Local stories: portal to access to human rights") je usmjeren na jačanje, razvoj i umrežavanje organizacija civilnog društva i neformalnih inicijativa koje se bave zaštitom ljudskih prava i ranjivih skupina na lokalnoj i nacionalnoj razini.

  Pročitajte više

 • FREE - Ruralne žene i poduzetništvo

  FREE - Ruralne žene i poduzetništvo je projekt financiran od strane Europske komisije, čiji je cilj podržati žene koje razmišljaju o pokretanju vlastitog poduzeća ili su ga već pokrenule a žive u ruralnom području.

  Pročitajte više

 • Moj glas protiv nasilja

  Projekt Moj glas protiv nasilja u trajanju od dvije godine provodi Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike u partnerstvu sa Ženskom sobom - Centar za seksualna prava i CESI - Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba.

  Pročitajte više

 • Radnica

  Projekt "Radnica" nastoji suzbiti diskriminaciju žena u svijetu rada, te time potaknuti njihovu emancipaciju. Projekt je nastao kao odgovor na nedovoljnu zaštićenost žena u svijetu rada, gdje konstantno bivaju podvrgnute diskriminatornim praksama poslodavaca i radnog okruženja.

  Pročitajte više

 • SOS telefon i savjetovalište za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije

  SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije započeo je s radom u listopadu 2012., a u suradnji sa Krapinsko-zagorskom županijom i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. Linija 049/639-281 otvorena je utorkom i četvrtkom od 12 do 18 sati.

  Pročitajte više

 • Žene biraju novu šansu!

  Nezaposlenost je kompleksan društveni problem, a u općoj nezaposlenosti posebno se ističe nezaposlenost žena koje se na tržištu rada susreću s višestrukom diskriminacijom, manjkom društvene i institucionalne potpore za zapošljavanje te im više nego drugim grupama prijeti socijalna isključenost (...)

  Pročitajte više

 • Arhiva projekata