CESI Logo

Novosti

Aktualni projekti
POKRENI PROMJENU -  Senzibilizacija i osnaživanje mladih za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audio-vizualne medije i glazbu

POKRENI PROMJENU - Senzibilizacija i osnaživanje mladih za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audio-vizualne medije i glazbu

Namjera projekta "Pokreni promjenu" je senzibilizirati, educirati i osnažiti mladiće i djevojke za prevenciju rodno-uvjetovanog nasilja kroz audiovizualne medije i glazbu te ih potaknuti na kritičko mišljenje budući da se putem ovih medija najčešće reproduciraju rodni stereotipi.

Pročitajte više
Mreže i inicijative
wgnrr.org korekom.org astra.org.pl euromedalex.org eastwestwomen.org see-educoop.net Platforma 112 Inicijativa za obrazovanje za demokratsko građanstvo i ljudska prava Građani/ke glasaju protiv! Crosol! IFE-EFI PLENT